گالري تصاوير شيعه
74 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مديريت
زبان : فارسی
اهداف این پایگاه 1.بررسی زندگی نامه علما شیعه در طول تاریخ 2. بررسی حوزه های شیعه در گذر زمان 3.معرفی اماکن متبرکه شیعه 4.به تصویر کشاندن مجموعه های 1-3