مجمع علمی فرهنگی طلاب روندو
75 بازدید
محل ارائه: مجمع علمی فرهنگی طلاب روندو
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت طراح و محقق
زبان : اردو
این سایت داری بخشهای قرآن و حدیث؛پیامبر و اهل بیت (ع)،مهدویت؛کتابخانه؛مقالات،تاریخ و سیره؛عقائدبه زبان اردو است .